Financiele onafhankelijkheid. Goedkoper leven: meer plezier voor minder geld Minder belasting: leuker kunnen we het niet maken, wel minder. Meer inkomen: bijverdienen, meer verdienen, lucratieve gewoontes en ideeën Goedkoop lenen en (vooral) hoe je zo snel mogelijk van schulden afkomt Sparen, beleggen en pensioenopbouw Hoeveel kosten verschillende droomwensen? Ontdek het hier Wie zijn wij? Meer informatie over ons
Zwart werken

 


Zwart werken in Nederland is strafbaar. Als u op zwart werk wordt betrapt, in een land waar 90% van de joden door verraad op transport is gezet niet denkbeeldig, heeft dat zowel voor u als voor uw opdrachtgever nogal vervelende gevolgen. Daarom kunt u beter voor een intelligentere, legale constructie kiezen.

Zwart werken: immoreel?

Volgens de vakbonden wel. Immers, u ontduikt hiermee allerlei dure CAO`s en bijdragen aan minderbedeelden, zoals raamambtenaren en pseudo-arbeidsongeschikten. Naar ons oordeel is zwart werk voor iemand die geen uitkering ontvangt volstrekt moreel te verantwoorden. Immers, u wordt eerlijk beloond voor uw eigen werk. Voor uitkeringstrekkers is het vanzelfsprekend een andere zaak. Die profiteren al van de belastingbetalers; als ze in staat zijn betaald werk te verrichten, moeten ze dat ook doen en niet parasiteren op de zak van een ander. Naar onze mening worden uitkeringsfraudeurs dan ook veel te slap aangepakt.

Zwart werken: verstandig?

Zwart werken is, zeker voor uitkeringstrekkers, zeer lucratief. Als een bijstandstrekker met een uitkering op de bijstandsnorm, dus 650 euro per maand, voor 1000 euro per maand bijklust (dit is zeker te overtreffen voor een handige klusser) , heeft hij netto evenveel te besteden als iemand met een goede baan. Ook kan hij aanspraak maken op extra bijstand, kwijtschelding gemeentelijke heffingen en een fikse huursubsidie. Deze extra voorzieningen zijn al gauw 300 euro per maand of meer waard. Geen wonder dat een calculerende burger hier snel toe overgaat. Het is bewonderenswaardig dat de meeste Nederlanders met lage inkomens hard fulltime werken voor een laag netto loon. Niet voor niets is de arme tegenwoordig vooral een werkende arme. Echter: de kruik gaat zo lang te water tot hij breekt.

De straffen voor betrapte zwartwerkers en opdrachtgevers

  • Particulieren die betrapt worden kunnen een boete van 4000 euro opgelegd krijgen.
  • Bedrijven waar illegale werknemers aan worden getroffen kregen tot voor kort een boete van  8000 euro per werknemer.
  • De zwartwerker zelf moet alle ontdoken loonheffingen terugbetalen plus een boete van 1134 euro.
  • Een bijkomend nadeel van zwart werken is dat arbeidsongeschiktheid tijdens zwart werk niet verzekerd is.
Hoe kan zwart werk gewit worden zonder te veel belasting te betalen?
  • Volgens de regeling `Diensten aan huis` kan personeel dat diensten in of rond het huis levert, zoals werksters, tuinlieden en verzorgsters, tot drie dagen per week belastingvrij uitbetaald worden. Deze inkomsten moeten wel door de werkende bij de belastingdienst opgegeven worden, zodat de inspecteur weet dat er wat te halen is als de volgende keer de wet weer veranderd wordt.
  • Richt een eenmansbedrijfje op en factureer. Zijn uw inkosten laag en klust u naast uw werk, dan valt dit onder inkomsten uit overige arbeid. Kosten als een computer voor de boekhouding en gereedschap zijn zeker aftrekbaar. Denk ook aan reiskosten tot 0,19 euro per km. Vervelend is wel dat u een jaarrekening of kostenberekening moet opmaken. Als u wordt erkend als ondernemer voor de inkomstenbelasting (dit is lastig, want zo kan minder van u geplukt worden dus dat doet de fiscus met tegenzin) kunt u aanspraak maken op de fikse ondernemerskorting: voor minvermogenden meer dan 9000 euro per jaar plus evt. startersaftrek.
  • Een eenvoudiger alternatief is inkomsten uit overige arbeid opgeven zonder een bedrijfje op te richten. Ook hier geldt dat u een kostenberekening moet maken (inkomen=opbrengsten minus uitgaven). Als uw activiteiten een `bedrijfsmatig karakter` krijgen, zeg maar dat u zo ongeveer elke avond buiten de deur bent, is inschrijving bij de Kamer van Koophandel verplicht. U kunt pas BTW factureren als u een BTW-nummer, dus een bedrijfje, hebt. Zakelijke klanten vinden dat prettig, want die BTW kunnen ze aftrekken. Voor u zijn dat pure inkomsten (KOR) als uw netto af te dragen BTW onder de 1345 euro ligt, deze hoeft u niet af te dragen en kunt u in uw zak steken. Af en toe kunnen ze het wel leuker maken...

Plaats dit artikel op:     eKudosKudos      NuNUjij     

© Eoos 2011. Overnemen van (delen van) deze tekst is toegestaan met bronvermelding en een link naar deze pagina.